อย่ากจะเป็นครูนักมวยตู้ต้องทำยังไง 2

 

โค้ชจะต้องเป็นโค้ชที่ดี ซึ่งค่ายมวยตู้จะดีหรือไม่ดี และประสบผลสำเร็จหรือไม่ ทุกอย่างโค้ชและคณะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะโค้ชจะต้องมีหน้าที่ เป็นผู้นำผู้ดูแลกำกับควบคุมกิจการและกระทำทุกอย่างในค่ายให้เรียบร้อย ถ้าค่ายมวยไหนได้โค้ชและคณะดีก็จะได้รับความสำเร็จไปมากกว่า 75 แล้ว

เราจะเห็นว่าถ้าชนะ โค้ชและคณะจะได้รับความยกย่องและนิยมชมชอบ แต่ถ้าแพ้ไม่เป็นระเบียบหรือรุ่นวาย โค้ชและคณะก็จะได้รับการตำหนิติเตียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นที่ไม่ดี หรือเล่นอย่างไม่มีระบบแบบแผน โค้ชและคณะจะต้องได้รับการตำหนิอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าเล่นดีและมีระบบแล้ว เล่นอย่างสุดความสามารถเป็นอย่างดีแล้วแต่ผลออกมาคือแพ้ เช่นนี้ผู้ที่เข้าใจในเรื่องมวยตู้ก็ควรจะให้กำลังใจและส่งเสริมให้โค้ชและคณะทำค่ายต่อไป เพราะทราบว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วไม่ช้าค่ายก็จะดีและประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

สนามฝึกซ้อมและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การทำแข่งมวยตู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะเห็นว่าสนามฝึกซ้อมและอุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สนามและอุปกรณ์การฝึกซ้อมถ้าเป็นไปได้ก็จะต้อง ให้เหมือนกับสนามแข่งจริง ๆหรือให้คล้ายกับสนามแข่งขันมากที่สุดและมีให้เพียงพอ แก่การฝึกซ้อม

ถ้านักมวยตู้ไม่มีสนามฝึกซ้อมก็จะต้องไปขอยืมหรือเช่าสนามอื่น ๆซึ่งจะต้องไม่สะดวกและเสียเงินมาก ถ้าสนามฝึกซ้อมมี แต่ขนาดและสภาพไม่มาตรฐานเมื่อไปแข่งจริง ๆตัวนักมวยก็จะปรับตัวยาก

 

 

ป้ายกำกับ: