แทงมวยไทย มวยไทย ศิลปะการต่อสู้อันทรงคุณค่าของชาติ

แทงมวยไทย มรดกภูมิปัญญาของชาตินับเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ถ่ายทอดไว้  มวยไทย เป็นอีกหนึ่งศิลปะการต่อสู้ของชนชาติไทยที่มีเอกลักษณ์ ความโดดเด่นทั้งในกระบวนท่าที่งดงาม ทรงประสิทธิภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อัน ทรงคุณค่าและจากที่ผ่านมา มวยไทย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ในสาขากีฬาภูมิปัญญาไทย เกาะติดทุกข่าวสารได้ที่ http://www.DvdMp4.net

มวยไทยที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีกลวิธีในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ทั้ง มือ เท้า เข่า ศอก และศีรษะ ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ทั้งในการต่อสู้ป้องกันตัว และในเชิงกีฬา

ในสมัยก่อน ชายฉกรรจ์จะได้รับการฝึกฝนมวยไทยไว้เพื่อป้องกันตัวและชาติบ้านเมือง การใช้อาวุธ ไม่ว่าจะเป็นกระบี่ กระบอง พลอง ดาบ ง้าว ทวน เมื่อประกอบเข้ากับมวยไทยจะยิ่งทำให้การใช้อาวุธชนิดนั้น ๆ เกิด ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการต่อสู้ในระยะประชิด

นอกจากนี้ มวยไทย ยังเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้หลักพื้นฐานและทักษะการต่อสู้ในระดับต่าง ๆ ทั้งการรุกและ การรับ อย่างเช่น ท่าร่าง คือการเคลื่อนตัวและการเคลื่อนที่ ขณะที่ เชิงมวย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในศิลปะมวย ไทย เชิงมวยคือ ท่าทางของการใช้ นวอาวุธ ในการต่อสู้เชิงรุก ได้แก่ เชิงหมัด เชิงเตะ เชิงถีบ เชิงเข่า เชิงศอก และเชิงหัว และเชิงรับ ได้แก่ การป้อง ปัด ปิด เปิด ประกบ จับ รั้ง เป็นต้น

ส่วน ไม้มวย หมายถึง การผสมผสานการใช้หลักพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้เข้ากับท่าร่างและเชิงมวย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ศิลปะมวยไทย นับเป็นความล้ำค่า ที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของชาติบ้านเมืองเรา เกาะติดทุกข่าวสารได้ที่