ไหว้ครูมวยไทย พิธีทางใจอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่า

ไหว้ครูมวยไทย  พิธีทางใจอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่า

มวยไทยเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ไม่ใช่เพียงแต่การออกลีลาท่าทางในการต่อสู้เท่านั้น แต่เอกลักษณ์ของมวยไทย คือ การนำศิลปะ ดนตรีและทักษะทางกีฬาเข้ามาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว จึงทำให้บรรยากาศของการต่อสู้นั้นเต็มไปด้วยความเร้าใจจนสามารถครองใจคนจำนวนมาก  แต่ก่อนที่จะเริ่มชกได้นั้น สิ่งที่ถูกปลูกฝังและถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา นั่นคือ การไหว้ครู

“การไหว้ครูมวยไทย” เป็นการปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ แต่เดิมผู้ที่จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักมวยได้นั้น ต้องเข้าไปไปใช้ชีวิตเรียนรู้ฝากเนื้อฝากตัว คอยปรนนิบัติครูมวยอยู่พักใหญ่ เมื่อครูมวยเห็นว่าสามารถจะสอนได้ ก็จะมีการทำก็ต้องผ่านพิธีที่เรียกว่า “ยกครู” ก่อน เพื่อแสดงถึงการยอมรับซึ่งกันและกันทั้งครูและศิษย์ จากนั้นครูก็จะสอนอย่างจริงจัง จนกว่าจะได้รับการถ่ายทอดวิชาจนครบถ้วน และเวลาจะไปชกมวยเขาก็ไหว้ครูเสียก่อน

การร่ายรำไหว้ครู เป็นยืดกล้ามเนื้อไปในตัว และเป็นท่าที่เป็นแม่ไม้หลักของแต่ละสำนัก  เพื่อเป็นการทบทวนความจำก่อนที่จะขึ้นชก เริ่มตั้งแต่ท่าเทพนม ปฐม พรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลา ยูงฟ้อนหาง พระรามแผลงศร ไปตามลำดับ เพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชามาให้ ซึ่งก่อนการขึ้นชกทุกครั้งก็จะมีการไหว้  ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา

ป้ายกำกับ:,